Juniors congratulated at the Senydd / Timau iau yn cael eu llongyfarch yn y Senydd


Cafodd ein timau iau eu llongyfarch gan AS Neil McEvoy yn y Senedd ym mae Caerdydd pnawn 'ma. Rhagor o luniau a'r stori lawn i ddilyn....

Our junior teams were congratulated by Neil McEvoy AM at the Senedd in Cardiff Bay this afternoon. More pictures and the full story to follow...

#WTASenedd #JTC2016

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square