Wales Touch Nationals 2016


Wel am benwythnos wych o gystadlu. Diolch yn fawr i bob chwaraewr, hyfforddwr, dyfarnwr a phawb ynghlwm â threfnu'r gysyadleuaeth, yn enwedig i Elspeth a Charlie am eu help dros y penwythnos.

Well what a great weekend of competition at Wales Touch Nationals. Thanks to all the players, coaches, refs and everyone involved in organising the tournament, especially to Elspeth and Charlie for their help over the weekend.

And the results are.......

Cymysg/Mixed Ennillwyr/Winners-Cyclones

Menywod/ Women's Ennillwyr/Winners-Cyclones

Dynion/Dynion

Ennillwyr/Winners- Warriors

Overall winners- Cyclones

Photos: http://www.sportphoto.wales/Touch/WTA-2016-Touch-Nationals

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square