ENILLWYR 2016 WINNERS JTC

Am dwrnamaint bendigedig. Wedi cael ei drefnu yn arbennig o dda unwaith eto. Mae pob tîm Cymru wedi perfformio'n wych trwy'r twrnamaint cyfan. Rydym yn mor balch drosto nhw gyd!!

What a fantastic tournament. Superbly organised by Junior Touch Championships. Our juniors performed fantastically all weekend and we are so proud of them!!

Enillodd ein tîm dan 15 trwy curo Lloegr 9-3 yn y rownd derfynol

Mixed 15's won their division beating England Touch 9-3 in the final.

Curodd tîm cymysg dan 18 yr Alban 6-4 yn y ffeinal

Mixed 18's beat Scottish Touch Association 6-4 in the final

Enillodd ein merched dan 18 pob un gêm

Girls won their division undefeated.

Gorffennodd ein bechgyn dan 18 4ydd mewn cynghrair anodd dros ben

Boys 18's came 4th in a very tough division.

Cymru yw'r prif enillwyr! Mae'r dyfodol yn disglair iawn! Wales are overall champions. The future is very bright!!!!
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square