Tîm Cyffwrdd Agored Dynion Cymru yn cefnogi ymgyrch Lasys Enfys Stonewall Cymru


Meddai Cyfarwyddwr Stonewall Cymru, Andrew White:

‘Wrth wisgo Lasys Enfys yn y gystadlaeaeth, bydd Tîm Cyffwrdd Agored Dynion Cymru yn anfon neges gref na ddylai cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth o ran rhywedd chwaraewr fod yn rhwystr i gymryd rhan, a bod chwaraeon yn agored i bawb.

Mae gan bawb ei ran i’w chwarae i herio homoffobia, biffobia a thrasffobia ar bob lefel mewn chwaraeon. Rydym yn gyffrous iawn bydd y tîm cyffwrdd cenedlaethol yn sefyll ochr yn ochr ‘da ni i sicrhau bod pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn cael eu derbyn yn ddieithriad, ar ac oddi ar y cae.

“Mae'r tîm yn falch o gefnogi Stonewall drwy osod esiampl ac anfon neges nad oes lle yn Rygbi Cyffwrdd, na unrhyw chwaraeon eraill, i anffafriaeth. Mae croeso bob amser i chwaraewyr newydd heb ystyried eu cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, hil na chred.” - Dan Rees, Capten Dynion Agored Cymru (Captain of Wales Men’s Open).

“Mae Tîm Cyffwrdd Agored Dynion Cymru yn falch o gefnogi Stonewall gyda'u hymgyrch Lasys Enfys. Mae Rygbi Cyffwrdd yn gamp gynhwysol yn agored i unrhyw un i gymryd rhan ar bob lefel. Gobeithiwn drwy sefyll gyda'n gilydd fel tîm yn erbyn gwahaniaethu gallwn helpu i chwalu’r rhwystrau sy’n bodoli i bobol sy’n teimlo anffafriaeth yn y byd chwaraeon.”– Martyn Seymour, Prif Hyfforddwr Dynion Agored Cymru (Head Coach of Wales Men’s Open)

Dan Rees

http://www.stonewallcymru.org.uk/cy/chwaraewch-ran/ymgyrchoedd/lasysenfys

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square