1/9

Cymdeithas Cyffwrdd Cymru yn cyhoeddi Chwe Noddwr Newydd

Heddiw (Ddydd Iau, Ebrill 21, 2016), cyhoeddwyd mai pump o arwyr chwaraeon Cymru ac arweinydd Carfan Cymru ar gyfer Gemau’r Gymanwlad yw noddwyr newydd Cymdeithas Cyffwrdd Cymru.

 

Bydd cyn sêr rygbi Cymru Shane Williams, Jonathan ‘Jiffy’ Davies a Tom Shanklin yn cefnogi’r gamp, sy’n dod yn fwyfwy poblogaidd, ynghyd â’r athletwr Olympaidd Jamie Baulch a Non Evans, sydd wedi chwarae rygbi dros Gymru a chynrychioli’i gwlad mewn jiwdo, reslo a chodi pwysau.

 

Mae’r Athro Nicola Phillips, a gyhoeddwyd yn ddiweddar fel chef de mission tîm Cymru ar gyfer Gemau’r Gymanwlad yn Awstralia yn 2018 ac sydd ar hyn o bryd yn cefnogi taith ddiweddaraf cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol Cymru Richard Parks i Everest, hefyd yn rhan o’n tîm.

 

Mae pob un o’r noddwyr wedi chwarae rygbi Cyffwrdd neu wedi bod yn gysylltiedig â’r gamp ac maen nhw’n gefnogwyr brwd.

 

Yn wir, maent yn cefnogi’r gamp i’r fath raddau fel bod cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol Cymru ac asgellwr y Gweilch Shane Williams yn cael ei demtio i chwarae unwaith eto dros dîm rygbi Cyffwrdd Cymru.

 

Meddai Shane, “Roedd Rygbi Cyffwrdd bob amser yn rhan bwysig o’m hyfforddiant a’r rygbi yr oeddwn yn ei chware yn ystod fy mhlentyndod ac nid wyf yn credu ein bod yn gweld digon o bobl yn chwarae’r gêm yn hemisffer y gogledd.

 

“Roeddwn i’n arfer chwarae cryn dipyn o Rygbi Cyffwrdd fel ffordd o baratoi ar gyfer gemau Cymru a’r Gweilch ac mae’n gamp wych. Gall unrhyw un ei chwarae, yn ddynion, menywod a phlant. Nid yw’n gêm gorfforol ac nid oes ots beth yw safon eich rygbi, gall pawb chwarae gyda’i gilydd.

 

“Rwyf wrth fy modd gyda’r gêm ac fel noddwr rwy’n awyddus i gymryd rhan ar y cae ac oddi ar y cae, felly mae’n bosibl y byddaf yn chwythu’r llwch oddi ar fy esgidiau rygbi ymhen amser.”

 

Mae Rygbi Cyffwrdd yn gêm gyflym chwech-bob-ochr nad yw’n gêm gorfforol a gall dynion a menywod o bob oedran ei chwarae, o blant iau i bobl hŷn ac, yn unigryw, mae’n cynnwys timau cymysg o ddynion a menywod.

 

Mae pum rhanbarth ar hyn o bryd a reolir gan Gymdeithas Cyffwrdd Cymru sydd â chlybiau a chynghreiriau unigol:

  • Seiclonau a Rhyfelwyr (Caerdydd, Caerffili, Merthyr, y Rhondda, de Powys a Bro Morgannwg)

  • Ceidwaid (Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, y Fflint, Gwynedd, gogledd Powys a Wrecsam)

  • Gwrthryfelwyr (Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe)

  • Barcutiaid Coch (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion)

  • Titaniaid  (Trefynwy, Casnewydd, Torfaen a Blaenau Gwent)

 

Mae’n ffordd dda o gadw’n heini ac mae’n arbennig o boblogaidd gyda chwaraewyr rygbi’r undeb a rygbi’r gynghrair er mwyn cynnal lefelau ffitrwydd a sgiliau yn ystod misoedd yr haf. Mae hefyd yn berffaith i rai sydd erioed wedi chwarae o’r blaen a gall unrhyw un chwarae’r gêm.

 

Meddai Tom Shanklin, noddwr a chyn ganolwr allanol Cymru a’r Gleision, “Mae Rygbi Cyffwrdd yn anhygoel ac roeddwn yn arfer chwarae’r gêm yn gyson er mwyn paratoi, datblygu fy sgiliau, cadw’n heini a chael hwyl. Mae’n seiliedig ar egwyddorion sylfaenol rygbi, mae’n ymwneud â chreu lle, ymosod, dal, pasio, trafod pêl ac ystwythder ond heb yr elfen gorfforol o daclo.

 

“Rwy’n hoffi’r ffaith ei bod yn gamp gymysg y gall pobl o bob oedran, siâp a gallu ei chwarae a byddwn yn annog pawb i roi cynnig arni, mae’n gêm benigamp.”

 

Mae cyn seren rygbi’r undeb a rygbi’r gynghrair Cymru a’r darlledwr Jonathan Davies yn credu bod chwarae rygbi cyffwrdd pan fyddwch yn ifanc, fel y gwneir yn hemisffer y de, yn cael effaith sylweddol ar wella sgiliau craidd chwaraewyr rygbi.

 

Meddai Jonathan, “Os ydych yn edrych ar chwaraewyr yn Hemisffer y De a’r Gogledd, mae fel pêl-droed Ewropeaidd a Phrydeinig. Maen nhw’n edrych yn gyfforddus wrth drin y bêl, maen nhw’n rhoi cynnig ar bethau ychydig yn anarferol, mae yn eu natur i wneud hynny oherwydd eu bod yn chwarae Rygbi Cyffwrdd.

 

“Mae’n ymwneud ag asesu sefyllfaoedd, edrych am gyfleoedd a gofod, a meithrin y sgiliau craidd i fanteision arnynt. Dyna oedd y gwahaniaeth rhwng Awstralia a Seland Newydd yng Nghwpan y Byd ac mae hynny oherwydd eu bod yn chwarae Rygbi Cyffwrdd o oedran ifanc.”

 

Mae gan Gymru enw da mewn Rygbi Cyffwrdd ac ar hyn o bryd Cymru yw Pencampwyr Ewrop yn y categorïau iau a dros 40.

 

Bydd pobl ifanc o bob cwr o Gymru yn cymryd rhan ym mhencampwriaethau Cenedlaethol Iau cyntaf Cymdeithas Cyffwrdd Cymru yng Nghanolfan Chwaraeon Prifysgol Abertawe ddydd Sadwrn yma, Ebrill 23. Bydd y twrnamaint yn dechrau am 9.30am ac mae mynediad yn rhad ac am ddim.

 

Bydd y gêm glwb yn cael ei chwarae ledled Cymru unwaith eto o fis Mai ymlaen a chynhelir Pencampwriaethau Ewrop ar Ynys Jersey ym mis Mehefin.

 

Meddai John Francis, Rheolwr Gyfarwyddwr Cymdeithas Cyffwrdd Cymru, “Rydym yn falch o fod wedi sicrhau cefnogaeth a brwdfrydedd chwe noddwr mor arbennig.

 

“Bydd eu proffil a’u cariad go-iawn tuag at y gêm yn ein helpu i annog mwy o bobl i ymuno â Chymdeithas Cyffwrdd Cymru.

 

“Mae clybiau ledled Cymru bob amser yn chwilio am chwaraewyr newydd a byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwaraeon i gymryd rhan. Mae’n ffordd hwyliog o gyfarfod pobl newydd, datblygu sgiliau newydd a hyd yn oed chwarae dros eich gwlad.”