October 25, 2016

Cafodd ein timau iau eu llongyfarch gan AS Neil McEvoy yn y Senedd ym mae Caerdydd pnawn 'ma. Rhagor o luniau a'r stori lawn i ddilyn....

Our junior teams were congratulated by Neil McEvoy AM at the Senedd in Cardiff Bay this afternoon. More pictures and the full story...

October 5, 2016

Am dwrnamaint bendigedig. Wedi cael ei drefnu yn arbennig o dda unwaith eto. Mae pob tîm Cymru wedi perfformio'n wych trwy'r twrnamaint cyfan. Rydym yn mor balch drosto nhw gyd!!


What a fantastic tournament. Superbly organised by Junior Touch Championships. Our juniors...

October 5, 2016

Wel am benwythnos wych o gystadlu. Diolch yn fawr i bob chwaraewr, hyfforddwr, dyfarnwr a phawb ynghlwm â threfnu'r gysyadleuaeth, yn enwedig i Elspeth a Charlie am eu help dros y penwythnos.

Well what a great weekend of competition at Wales Touch Nationals. Thanks to a...

September 29, 2016

Bore gwych yng Nghaerdydd bore 'ma. West Mon RFC a Fallboy Foxes yn chwarae eu gemau cyntaf erioed. Diolch i'r Durkas am chwarae yn erbyn nhw.

Great morning in Cardiff this morning. West Mon RFC (Pontypool) and Fallbay Foxes (Swansea) playing their first ever touch ga...

July 4, 2016

Meddai Cyfarwyddwr Stonewall Cymru, Andrew White:

‘Wrth wisgo Lasys Enfys yn y gystadlaeaeth, bydd Tîm Cyffwrdd Agored Dynion Cymru yn anfon neges gref na ddylai cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth o ran rhywedd chwaraewr fod yn rhwystr i gymryd rhan, a bod chwaraeon yn...

July 4, 2016

Stonewall Cymru Director Andrew White said:

 'By wearing Rainbow Laces at the tournament, the Wales Men’s Open Touch Rugby team will be sending a strong message that a player's sexual orientation or gender identity should not be a barrier to taking part and that sport i...

June 21, 2016

Llongyfarchiadau i'r rhai a ddewiswyd ar gyfer y timoedd dan 18 i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaeth Touch Iau eleni.

June 21, 2016

Congratulations to those selected for the under 18 teams to represent Wales in this year’s Junior Touch Championships

Boys Under 18

Girls Under 18

Mixed Under 18

May 31, 2016

Heddiw (Ddydd Iau, Ebrill 21, 2016), cyhoeddwyd mai pump o arwyr chwaraeon Cymru ac arweinydd Carfan Cymru ar gyfer Gemau’r Gymanwlad yw noddwyr newydd Cymdeithas Cyffwrdd Cymru.

Bydd cyn sêr rygbi Cymru Shane Williams, Jonathan ‘Jiffy’ Davies a Tom Shanklin yn cefnogi’...

Please reload

Featured Posts

Cymdeithas Cyffwrdd Cymru yn cyhoeddi Chwe Noddwr Newydd!

May 31, 2016

1/3
Please reload

Recent Posts

September 29, 2016

Please reload

Archive
Please reload