Dynion dros 40

Prif Hyfforddwr: Stephen Higgs

Is-hyfforddwr: 
 

Rheolwr: 

 

Carfan 2015:

 

Dylan Adams 

Alex Carroll 

Chris Carroll 

Nick Carroll 

Chris Corcoran 

Gian Luigi Fecci 

Jon Francis 

Stephen Higgs 

Lyndon Lewis 

Gwion Kennard 

Shane McIntosh 

Cel Morgan 

Paul North 

Neil Perkins 

Richard Phelps 

Aled Phillips 

Paul Riley 

Carwyn Willington 

 

 

 

.