Rhanbarthau Seiclonau a Rhyfelwyr

Cerdydd, Caerffili, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, De Powys, Bro Morgannwg

Clybiau

 

Mae timau canlynol yn chwarae ac yn ymarfer yn gyson.  Croesawir aelodau newydd

 

Cyffwrdd Raptoriad Caerdydd – cysylltwch â Gareth Revell trwy'r gwefan

 

Gwefan Raptoriaid

 

Durka Touch - cysylltwch â Phil Welch trwy'r gwefan

 

Gwefan Durkas

 

Escargot Turbo

 

cysylltwch â Steve Higgs trwy e-bost

 

Kiwi Dragons Touch – cysylltwch â'r clwb trwy'r e-bostio

 

kiwidragonstouch@aol.com

 

Phoenix Touch -  cysylltwch â'r clwb trwy'r gwefan

 

Gwefan Phoenix

 

Varsity Vandals - cysylltwch â Steve RH ar steverh@gmail.com

 

Tudalen Facebook Vandals

Cynghreiriau

 

Touch Rugby Wales Ltd

 

Cynhelir cynghreiriau Cyffwrdd ers 1991

 

Lleoliad: CR Llandaff North, Hailey Park, Radyr Road, Cerdydd.

 

Trefnydd: Dave Swain

 

Manylion cysyllt: info@touchrugbywales.co.uk

 

Gwefan TRW

 

Dydd Llun a dydd Iau, dechrau mis Mai tan ddiwedd mis Gorffennaf

Cynghrair Cyfnos ar ddydd Llun ym mis Medi

 

Cyffwrdd Pontyclun

 

Lleoliad: CR Pontyclun RFC (lower Brewery Fields)

 

Trefnyddion: Liam Scott / Ben Daniels

 

Manylion Cyswllt:

 

Ben Daniels - 07584 488273 - BDaniels@wru.co.uk

Liam Scott - 07584 488285 - LScott@wru.co.uk

 

Cyfarwyddiadau: CR Pontyclun RFC, Caeau Bragdy oddi wrth Cowbridge Road, Brynsadler

Dyddiadau tymor 2014 i'w gadarnhau

1/14